ITALIA A CASA - FINEST ITALIAN WINE & FOOD
In zijn jonge jaren verlaat Antonio , zijn moederland Italië en volgt zijn ouders naar België. Hij is kok van opleiding en denkt in eerste instantie carrière te maken in die richting. Maar de mindere kwaliteit van de Italiaanse producten op de Belgische markt drijft hem er toe zijn eigen zaakje op te richten  in 2006 " ITALIA A CASA "  in Italiaanse topproducten.Hij trekt met een busje naar zijngeboorteland en weet enkele kleine producenten te overtuigen hun producten exclusief voor de Belgische markt aan hem te verkopen. De rest is geschiedenis.


Dans sa jeunesse,  Antonio a laisser , son Italie natale et a suivi ses parents en Belgique. Il est cuisinier de formation et a penser d'abord a faire carrière dans cette direction. Mais la mediocritee et le peu de qualitéé  des produits italiens sur le marché belge le pousse a ouvrir sa propre entreprise en 2006. "ITALIA A CASA " Au depart tout commenca avec une petite camionette , ou ayant deja des contacts avec des petits producteurs , il les persuada de lui vendre leurs meilleurs produits en exclusivitee pour le marché Belge.